top of page

ÇELTİK KABUĞU-KAVUZ

Üretim arttıkça, bu ürünün yan ürünlerinin de artması, birçoğu çevreye dost bir şekilde elden çıkarma yöntemleri gerektirir; bu nedenle ne alan ne işgal eder, ne de havayı kirletir, kirletmez. Tüm tarımsal ürünler tam olarak kullanılmamaktadır ve bazı atık yan ürünleri her zaman kullanım ve imha etmeyi gerektirir. Biyolojik olarak parçalanabilen ürünler toprağa dönerek yetiştirmeye yardımcı olur ve ürün bazındaki diğerleri, insan topluluğuna bir şekilde hizmet edebilecek ürünler yaratmada yenilikçi olarak kullanılmaktadır.

Çeltik hasat edildikten sonra, pirinç kabuğu, çok fazla alan kaplar ve nakliye için potansiyel olduğundan hem hacimli hem de hantal olan ürün hacminin% 20'sini oluşturur. Daha önceki zamanlarda, pirinç kabuğu, büyük bir hacme sahip olması nedeniyle, bir çiftçinin kabusu olarak atık bir ürün olarak değerlendirildi. Bununla birlikte, çoklu kullanımları, artık sadece taşınması gereken ticareti yapılmış bir mal haline getiriyor.

çeltik kabuğu,bafraoktaytarim
çeltik kabuğu,bafraoktaytarim.com
çeltik kabuğu,bafraoktaytarim.com
bottom of page